Disclaimer

Qu-Bulls (Kamer van Koophandel: 63601370), hierna te noemen Qu-Bulls, verleent u hierbij toegang tot qu-bulls.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Qu-Bulls behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Qu-Bulls spant zich in om de inhoud van qu-bulls.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op qu-bulls.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Qu-Bulls.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op qu-bulls.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Qu-Bulls.Voor op qu-bulls.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Qu-Bulls nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qu-Bulls.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Qu-Bulls, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.